Verzekeringen

In Rucphen zijn veel vrijwilligers actief. Helaas is gebleken dat lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd zijn. De gemeente heeft daarom een collectief verzekeringspakket voor vrijwilligers(organisaties) afgesloten. Deze verzekeringen moeten de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente wil daarmee vrijwilligerswerk ondersteunen en hoopt dat daardoor meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen. Door de collectieve vrijwilligersverzekering worden administratieve handelingen, kosten en risico’s voor de vrijwilligers(organisaties) aanzienlijk verminderd.

Voor wie is de verzekering bedoeld?
De verzekering is bedoeld voor iedereen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. 

De verzekering biedt een zeer ruime dekking. Meer hierover leest u in de bijbehorende brochure. Gemeente Rucphen heeft de pluspolis afgesloten, m.u.v. de dekking van rechtsbijstand. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is voor de verzekering. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is -ongeacht zijn/haar leeftijd- verzekerd.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Rucphen.

Algemene vragen over de vrijwilligersverzekering:
Mevrouw M. Diepstraten
Tel.: 0165 – 349 500
E-mail: gemeente@rucphen.nl

Vragen over een specifiek schadegeval:
Mevrouw P. de Rooij
Tel.: 0165 – 349 500
E-mail: gemeente@rucphen.nl